Przykłady zastosowań formatu DjVu w archiwizacji dokumentów
 

Publikacje DjVu powstałe na bazie :

 

*         publikacji elektronicznych Instytutu Pamięci Narodowej

*         publikacji elektronicznych z innych stron internetowych

*         digitalizacji dokumentu papierowego w GB Soft

 

 

Instytut Pamięci Narodowej

 

Tytuł/treść publikacji

Publikacja w formacie DjVu

Konwersja z publikacji w formacie

Raport gen. Romana Romkowskiego do I Sekretarza KC Bolesława Bieruta, dotyczący Józefa Swiatły, sporządzony po jego ucieczce na Zachód.

   470 kB

  1284 kB

Komunikat Prezesa IPN-KŚZpNP w sprawie powołania zespołu, który przeprowadzi kwerendę dotyczącą ewentualnych związków Generała Wojciecha Jaruzelskiego z wojskowymi służbami specjalnymi Polski komunistycznej.

   437 kB

  1237 kB

Publikacje internetowe : Raport Sprawa ojca Konrada Hejmo (tekst podstawowy, 01.06.2006)

   500 kB

     529 kB

Publikacje internetowe : Stan wojenny w Polsce. Stan badań

   647 kB

     625 kB

Śladami zbrodni : Projekt edukacyjny, Materiały dla nauczycieli

 1,05 MB

 13,70 MB

Karta kieszeniowa „Jacket”, nr 7202, Stanisław Wielgus

 4,00 MB

 

Śledztwa : Jedwabne, postanowienie o umorzeniu śledztwa

 5,46 MB

 25,40 MB

 

Tytuł/treść publikacji

Publikacja w formacie DjVu

Konwersja z publikacji w formacie

         Biuletyn IPN    2007.05-06

  4,53 MB

  5,53 MB

         Biuletyn IPN    2007.04

  2,70 MB

  7,67 MB

         Biuletyn IPN    2006.10

  2,88 MB

  6,56 MB

         Biuletyn IPN    2006.08-09

  3,92 MB

  3,44 MB
Kalendarium historyczne

TWARZE BEZPIEKI

  
 
  „Twarze mazowieckiej bezpieki” - katalog
(plik w formacie  PDF  - 1.0 MB)
(plik w formacie DjVu - 1.4 MB)
 
  „Tarcza i miecz władzy ludowej. SB na Rzeszowszczyźnie w latach 1957–1989” 
(plik w formacie  PDF  - 4.4 MB)
(plik w formacie DjVu - 0.5 MB)
 
  „Twarze krakowskiej bezpieki” 
Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Informator personalny
(plik w formacie  PDF  - 18.5 MB)
(plik w formacie DjVu - 3.7 MB)
 
  „Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, tom I, 1944-1956” 
(plik w formacie  PDF  - 3.6 MB)
(plik w formacie DjVu - 5.9 MB)
 
  „Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, tom II, 1956-1975” 
(plik w formacie  PDF  - 1.3 MB)
(plik w formacie DjVu - 2.1 MB)
 
  „Miecz rewolucji. Twarze bydgoskiej bezpieki 1945–1990” 
(plik w formacie  PDF  - 52.6 MB)
(plik w formacie DjVu - 10.0 MB)
 
 
  „Serca dla partii bijące. Ludzie gdańskiej bezpieki 1945–1990” 
(plik w formacie  PDF  - 3.6 MB)
(plik w formacie DjVu - 1.9 MB)
 
 

Zaprezentowane 24 publikacje "TWARZE BEZPIEKI" posiadają łączny
rozmiar 468 MB w formacie pdf oraz 176 MB w formacie DjVu.
 Publikacje na bazie innych stron internetowych

 

 

List Władyslawa Raczkiewicza do Ignacego Paderewskiego z dnia 30.IX.1939 r.        

Rękopis z zintegrowaną warstwą tekstową

 

Protokół nr 18 z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR w dniu 13.XII.1981 r.         

         Publikacja chroniona hasłem (wielkość liter jest istotna)

         Użytkowniki : Tajny

         Hasło : Dokument

 

Konstytucja PRL, napisana w języku rosyjskim z odręcznymi poprawkami

naniesionymi przez Józefa Stalina.                                                                   

 

Protokół 91 posiedzenia Biura Politycznego, 2-5 maja 1956                                   

 

 

 

Digitalizacja dokumentu papierowego GB Soft

 

 

Hymn Związku Radzieckiego w j. polskim, Moskwa 1944                                  

 
 

Uwaga, do obejrzenia galerii konieczne jest zainstalowanie